PRIVACY POLICY

Paritas Law Tax Finance privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing voor Paritas Law Tax Finance en werd voor het laatst bijgewerkt op 12/04/2023. De policy werd door Paritas Law Tax Finance opgesteld. Paritas Law Tax Finance zal dit document tevens eigenhandig bijwerken indien nodig.

Welke gegevens worden er verzameld?

 • Via contactformulieren, contact via e-mail en telefonisch contact:
  • Persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kvk- en btw-nummer.
 • Cookies:
  • Enkel functionele en geanonimiseerde analytische cookies worden gebruikt:
   •  IP-adres.
   •  Geo-locatiegegevens.
   •  Activiteiten op de website.
   •  Internetbrowser en type device.
 • Alle andere gegevens zullen enkel worden verzameld indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of indien u ons deze proactief verstrekt.

Het doel van de gegevensverzameling

De gegevens worden enkel gebruikt bij het uitvoeren van de dienstverlening en het voeren van de administratie. Dit heeft voornamelijk betrekking op het verlenen van fiscaal, belastingtechnisch en financieel adviezen en het geven van opleidingen. Afwijkingen zijn mogelijk in overleg, binnen het wettelijk kader. Paritas Law Tax Finance analyseert uw gedrag op de website in het kader van een verbetering van de website en om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Derde partijen

De gegevens zullen niet gedeeld worden met derden, tenzij dit noodzakelijk is bij de uitvoering van de dienstverlening. Hiervoor zal de klant expliciet toestemming dienen te geven.

Bewaartermijnen en vertrouwelijkheid gegevens

Al onze medewerkers gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. De gegevens zullen niet op publiek toegankelijke cloud-services worden geplaatst. De bewaartijd van de gegevens limiteert zich tot een strikt noodzakelijke termijn waarbinnen de dienstverlening zal worden voltrokken en waarbinnen de administratie zal worden aangevuld. Nadien worden persoonsgegevens gewist zoals wettelijk wordt voorgeschreven.

U heeft steeds het recht om de gegevens uit onze database te verwijderen. Neem hiervoor contact op via service@paritasltf.com

De gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.