SERVICES | LAW

Bij Paritas Law Tax Finance bieden wij hoogwaardige juridische diensten aan om u te ondersteunen bij al uw zakelijke en persoonlijke juridische behoeften. Ons ervaren team staat klaar om u deskundig advies en bijstand te bieden op verschillende gebieden van het recht.

Wij begrijpen dat juridische kwesties complex kunnen zijn. Wij bieden u daarom op maat gemaakte oplossingen aan. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe Paritas Law Tax Finance u kan helpen met uw juridische uitdagingen en doelen.

Ondernemingsrecht

 • Advies en begeleiding bij de oprichting van ondernemingen en de keuze van de juiste rechtsvorm.
 • Opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden en statuten.
 • Fusies en overnames, inclusief due diligence-onderzoeken en contractonderhandelingen.
 • Juridisch advies met betrekking tot corporate governance en bestuursaangelegenheden.
 • Geschillenbeslechting, bijvoorbeeld bij geschillen tussen aandeelhouders.

Aansprakelijkheidsrecht

 • Beoordelen van aansprakelijkheidskwesties en adviezen over mogelijke aansprakelijkheid.
 • Verdedigen van cliënten in aansprakelijkheidsprocedures of het indienen van claims.
 • Onderhandelen over schikkingen of het vertegenwoordigen van cliënten in rechtszaken.
 • Adviezen over preventieve maatregelen om aansprakelijkheid te beperken.

Financieel recht

 • Advies inzake de naleving van financiële regelgeving en wetgeving.
 • Bijstand bij financiële transacties, zoals fusies, overnames en beursintroducties.
 • Vertegenwoordiging van cliënten in geschillen met betrekking tot financiële diensten.
 • Adviezen over compliance, witwassen van geld en fraudepreventie.

Arbeidsrecht

 • Adviezen over arbeidsovereenkomsten, cao’s en arbeidsvoorwaarden.
 • Vertegenwoordiging van werkgevers of werknemers bij ontslagprocedures.
 • Oplossen van geschillen m.b.t. arbeidsongeschiktheid, discriminatie of arbeidsomstandigheden.
 • Advies inzake reorganisaties, herstructureringen en collectief ontslag.

Huurrecht

 • Adviezen bij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten.
 • Vertegenwoordiging van huurders of verhuurders bij geschillen.
 • Onderhandelingen over huurprijzen, contractverlengingen of beëindiging van huurovereenkomsten.
 • Adviezen omtrent huurbescherming en wettelijke rechten en plichten van huurders en verhuurders.

Sociaal zekerheidsrecht

 • Advies over sociale zekerheidsvoorzieningen.
 • Adviezen inzake uitkeringen bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 • Bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen beslissingen van sociale zekerheidsinstanties.
 • Vertegenwoordiging van cliënten in geschillen over uitkeringen of sociale voorzieningen.